MUNKATÁRSAINK
ALAPÍTÓNK


Dr. Békés Ádám ügyvéd, közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Büntető Anyagi-és Eljárásjogi Tanszékének docense, a Békés Ügyvédi Iroda alapítója. Több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal vezeti a Békés Ügyvédi Társulást, a Magyar Büntetőjogi Társaság, a Jogi Szakvizsga Bizottság, az Ügyészségi Szemle c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságának tagja, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézetének felkért kutatója. 2018. novemberében a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagjává, majd 2019. februárjában a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagjává választották. A magyar tudományos élet és büntetőjogi gondolkodás meghatározó alakja. Számos magyar és külföldi konferencia felkért előadója a tengeren innen és túl egyaránt, publikációinak nagy része angol nyelven is elérhető.....
EGYÜTTMŰKÖDŐ ÜGYVÉDEKDr. Békésné Dr. Harmathy Mária ügyvéd, elsősorban polgárjoggal és családjoggal foglalkozik, azonban pályafutása során számtalan büntetőügyben is szerzett tapasztalatot. ...

Dr. Zalka Gábor ügyvéd, 2009-től a Békés Ügyvédi Iroda csapatának tagja. A büntetőjog területén eltöltött több mint tíz év alatt jelentős tapasztalatot gyűjtött össze mind a büntetőjogi védelem, mind a sértetti képviselet ellátása körében. Kutatási területe a büntetőjogi felelősségre koncentrálódik, e témában az elmúlt években több tanulmányt is publikált. Ezen felül értékes tudásra tett szert és gyakorlati készségeket sajátított el az ingatlan és az önkormányzati jog területén is, így különösen az önkormányzati szervek peres és peren kívüli képviselete során....

Dr. Gépész Tamás ügyvéd, 2014 óta a Békés Ügyvédi Iroda tagja. Nagyrészt a büntetőjog területén szerzett kiterjedt gyakorlati tapasztalatokat, de a társasági jogi, polgári peren kívüli (ügyleti) és peres képviselet sem áll tőle messze. Gyakorlati munkája mellett nagy hangsúlyt fektet elméleti tudása elmélyítésére, így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskolájának doktorandusza, amely képzésen már abszolutóriumot szerzett, tudományos tevékenysége eredményeképpen több magyar, illetve külföldi szakcikk szerzője, kutatási témája ,,A nemzetközi gazdasági bűncselekményekkel szembeni Európai Unió szintű közösségi fellépés legújabb tendenciái"....
ÜGYVÉDJELÖLTEKDr. Meleg Veronika ügyvédjelölt, Phd hallgató. 2022-ben szerezte meg jogász oklevelét summa cum laude minősítéssel és ugyanebben az évben megkezdte Ph.D. tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szakmai gyakorlatát a IV. és XV. kerületi Ügyészségen szerezte, ezért a gyakornokként töltött időszaka során hasznos tapasztalatokat szerzett a büntetőjog területén, betekintést nyerve az ügyészség büntetőeljárásban megvalósuló munkájába és szerepébe. Főbb érdeklődési területe a büntető anyagi jogon belül a büntethetőséget kizáró okok, diplomamunkáját a jogos védelem aktuális kérdéseiről készítette....
ADMINISZTRÁCIÓ
Kurgyis Andrea ügyvédasszisztens, 2016-tól tagja irodánknak. Teljeskörűen vezeti a Békés Ügyvédi Iroda adminisztrációját, segíti az ügyvédi munkát, az iroda arculatának és időszakos kreatív munkáinak tervezője és szerkesztője, valamint  Dr. Békés Ádám személyi asszisztense....