DR. ZALKA GÁBOR
ügyvéd 

Dr. Zalka Gábor tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol 2010-ben szerzett diplomát. A Büntetőjogi Tudományos Diákkör aktív tagja, majd két éven keresztül titkára volt. A szándékosság elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanulmányával 2008-ban az Országos Tudományos Diákköri Konferencián III. helyezést ért el. 2012-ben kezdte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori képzését, 2017-ben pedig sikeresen befejezte az abszolutóriumhoz szükséges tanulmányait. A doktori képzés során kutatási területe továbbra is a büntetőjogi felelősségre koncentrálódott, e témában az elmúlt években több tanulmányt is publikált.

Szakmai gyakorlatát a Budai Központi Kerületi Bíróságon, valamint több ügyvédi irodában töltötte. 2009 óta a Békés Ügyvédi Iroda csapatát erősíti, eleinte gyakornokként, a későbbiekben ügyvédjelöltként, 2015 óta pedig önálló ügyvédként működik együtt Irodánkkal.

A büntetőjog területén eltöltött több mint tíz év alatt jelentős tapasztalatot gyűjtött össze mind a büntetőjogi védelem, mind a sértetti képviselet ellátása körében. Ezen felül értékes tudásra tett szert és gyakorlati készségeket sajátított el az ingatlan és az önkormányzati jog területén is, így különösen az önkormányzati szervek peres és peren kívüli képviselete során.

Nyelvtudás:

  • angol