DR. GÉPÉSZ TAMÁS
ügyvéd

Dr. Gépész Tamás ügyvéd, aki főleg a büntetőjog területén szerzett tapasztalatokat és sajátított el gyakorlati készségeket, mindemellett polgári, ingatlan- és társasági jogi ügyekkel is foglalkozik. Ezen felül Ph.D.-hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékén.


Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol 2015-ben szerzett kitüntetéses, "praeclare" minősítésű diplomát. Diplomájának megszerzését követően rögtön megkezdte tanulmányait a Kar doktori képzésén, kutatási területe a (nemzetközi) gazdasági bűncselekmények újabb vonásai. Elméleti és gyakorlati szempontból is nagy hangsúlyt fektet folyamatos szakmai fejlődésére, így rendszeresen vesz részt különböző szakmai, illetve tudományos konferenciákon magyar és angol nyelven egyaránt.


Egyetemi évei alatt több - főleg polgári, társasági és családjogi ügyekkel foglalkozó - ügyvédi irodában töltötte szakmai gyakorlatát és dolgozott gyakornokként. Ezt követően 2014-ben csatlakozott a Békés Ügyvédi Iroda csapatához.


Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  • spanyol