DR. BÉKÉS ÁDÁM PH.D.

ügyvéd, egyetemi docens

Dr. Békés Ádám 2000 évben szerezte meg jogi diplomáját - summa cum laude eredménnyel - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, majd 2001 évben megkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Doktori Iskolájában. A doktori képzés keretében írta meg Az Európai büntetőjog - luxemburgi és strasbourgi büntető ítélkezés című doktori értekezését 2010 évben. Az értekezés nyilvános védését követően 2011 évben szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude eredménnyel. 2016 tavaszán jelent meg Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban című monográfiája a HGV ORAC gondozásában. 

A mai Corvinus Egyetemen 2004-ben jogász-közgazdász diplomát szerzett.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2001 óta tanít a büntetőjogi tanszéken. 2006-ban egyetemi adjunktussá nevezték ki, 2017. szeptembertől tantárgyjegyző egyetemi docens. 2006 óta állandó záróvizsga bizottsági tag és szakdolgozati konzulens. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 2016. áprilisában a Karért végzett kimagasló munkájának elismeréseképpen a "Pro Facultate" díjat adományozta részére.2012 óta részt vesz a doktori iskola munkájában, így jelenleg négy doktorjelölt felkért konzulense, évente több alkalommal doktori bizottsági tag. Számos szakmai konferencián - közöttük nemzetközi konferenciát is értve - volt előadó, főként az Európai büntetőjog és a gazdasági bűncselekmények témáiban.

Dr. Békés Ádám 2007 óta tagja a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, amelynek tagsága az ország különböző megyéiből bírák, ügyészek, ügyvédek és a tudomány képviselői. A Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási bizottságának felkérésére 2012-ben megszervezte az ügyvédjelöltek kiscsoportos oktatását a büntetőjog- védelmi feladatok tárgy tekintetében, illetve összegyűjtötte vezetése alatt a tárgy oktatóit. Ennek megfelelően jelenleg is vezeti e tárgy oktatását a Budapesti Ügyvédi Kamarában. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége 2016 évben "Kiváló Ügyvédi Munkáért" kitüntető címet adományozott dr. Békés Ádám részére kiemelkedő szakmai munkájáért.

2013 óta tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, büntető anyagi jogból vizsgáztatja a jelölteket.

2011-ben tagja lett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációért Felelős Bizottságának, amely ebben az évben újraszabályozta a gazdasági bűncselekményeket, majd megkezdte az új Büntetőtörvénykönyv kodifikálását. Dr. Békés Ádámnak ezért a jelenlegi Büntetőtörvénykönyv kialakításában jelentős szerepe volt. E munkának is köszönhető, hogy 2013-ban felkérést kapott a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó gondozásában megjelent új Btk. kommentár 8 fejezetének megírására. 2016 évben megjelent A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Nagykommentárja, amelynek egyik szerzője dr. Békés Ádám.

2014-ben tagja lett az új Büntetőeljárási törvényt kidolgozó Szakértői Testületnek, amely keretében az Igazságügyi Minisztérium szakértő munkatársaival, valamint ügyész és bíró kollégákkal együtt az új eljárási törvény kodifikálásában vett részt. Dr. Békés Ádám az egyezség, a sértetti jogok bővítése, illetőleg a vagyonbiztosítást szolgáló intézkedések (zár alá vétel, biztosítási intézkedés) hatékonyságának növelése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg.Dr. Békés Ádám 2016 évtől tagja a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságának, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézetének felkért kutatója. 

A Wolters Kluwer Kft. gondozásában 2019 januárjában megjelent új Be. kommentár 9 fejezetének szerzője.2018. novemberében a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagjává, majd 2019. februárjában a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagjává választották. 

Nyelvtudás:
  • angol