PUBLICATIONS2022

Békés Ádám: Criminalization of Anticompetitive Conducts: A Real Deterrent or a "Paper Tiger" in Practice?
In: Szilágyi, Pál; Tóth, Tihamér - Tóth, Tihamér (szerk.)
The Cambridge Handbook of Competition Law Sanctions
Cambridge, Egyesült Királyság / Anglia : Cambridge University Press (2022) pp. 117-147. , 31 p.

2021

Bárándy, Gergely ; Békés, Ádám ; Domonyai, Alexa ; Gépész, Tamás ; Nagy, Gábor Bálint ; Szilágyi, Nándor Imre ; Bárándy, Gergely (szerk.) ; Békés, Ádám (szerk.): Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár: Beadványtervezetek a büntető- és a büntetés-végrehajtási eljárásokhoz

Összesen 263 iratminta
Budapest, Magyarország : HVG-ORAC (2021)


Békés Ádám: Az egyezség tapasztalatai három év távlatában
In: Czine, Ágnes; Domokos, Andrea; Lukács, Krisztina (szerk.)
Studia in honorem Mihály Tóth 70
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2021) 408 p. pp. 61-69. , 9 p.


Békés Ádám: 3/2019. (III. 7.) AB Határozat: Jogellenes bevándorlás elősegítése
In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.)
Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata. 2. köt.
Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021) 1,160 p. pp. 941-954. , 14 p.

2020

Békés Ádám: A Csemegi-kódex büntetéstani tételei tovább élnek-e a jelenlegi büntetéskiszabási gyakorlatban?
In: Horváth, Attila (szerk.)

Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója tiszteletére
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) 96 p. pp. 69-81. , 13 p
.


Békés Ádám: Participation in the European Public Prosecutor's Office: Member States' Autonomous Decision or an Obligation?
HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 8 pp. 314-333. , 20 p. (2020)


Békés Ádám: THE EU'S COOPERATION OF EPPO AND ITS PRIVILED PARTNER, OLAF
In: Prof., Dr. Zdravko Petrović; Prof., Dr. Vladimir Čolović; Prof., Dr. Dragan Obradović (szerk.)
PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE : Zbornik radova sa XXIII međunarodnog naučnog skupa
Belgrád, Szerbia : Institut za uporedno pravo (2020) 570 p. pp. 495-506. , 12 p.


Békés Ádám: Tettesek és sértettek a bizalom hálójábanIn: Békés, Balázs (szerk.)
A bizalmi vagyonkezelés kézikönyve
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (2020) 495 p. pp. 143-179. , 37 p

2019

Békés Ádám: Teljesült, életben tartott és meghiúsult várakozások az új Btk. kapcsán
In: Negyvenkettedik jogász vándorgyűlés, Budapest, Magyarország : Magyar Jogász Egylet, (2019) pp. 91-98. , 8 p.


Békés Ádám, Gépész Tamás: Az Európai Ügyészség hatásköri szabályozása: Hatékony-e a köztes megoldás?
Iustum Aequum Salutare XV: 2 pp. 39-49., 11 p. (2019) 


Békés Ádám: Az egyezség közelről
In: Belovics, Ervin; Békés, Ádám; Bolcsik, Zoltán; Czine, Ágnes; Darák, Péter; Fekete, László; Fekete, Tamás; Frech, Ágnes; Gulyás, Gergely; Holló, András; Kovács, Kázmér; Kónya, István; Máthé, Gábor; Polt, Péter; Vida, József; Réti, László; Sárközy, Tamás; Sulyok, Tamás; Deli, Gergely; Szamosi, Katalin; Szecskay, András; Szűcs, Andrea; Tóth, Ádám; Tóth, Mihály; Trócsányi, László Tanulmányok Bánáti János 75. születésnapjának tiszteletére, Budapest, Magyarország : HVG-ORAC, (2019) pp. 18-31. , 14 p.


Belovics Ervin, Békés Ádám, Bolcsik Zoltán, Czine Ágnes, Darák Péter, Fekete László, Fekete Tamás, Frech Ágnes, Gulyás Gergely, Holló András et al.: Tanulmányok Bánáti János 75. születésnapjának tiszteletére
Budapest, Magyarország : HVG-ORAC (2019) , 316 p. 


Békés Ádám: Protection of child rights in the criminal procedure in light of the new hungarian criminal procedural code
In: Zoran, Pavlovic (szerk.) Yearbook - Human Rights Protection - Protection of the Right's of the Child : "30 Years After the Adoption of the Convention on the Rights of the Child"Újvidék, Szerbia : Institute of Criminological and Sociological Research, (2019) pp. 317-332. , 16 p.

2018

Békés Ádám: Az új Büntető Törvénykönyv a strasbourgi ítélkezési gyakorlat tükrében
In: Menyhárd, Attila; Varga, István (szerk.) 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara: a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I.-II. kötet) Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó, (2018) pp. 1387-1397., 11 p.


Békés Ádám: Evaluation of the New Hungarian Criminal Code in Light of the Recent Case-Law of ECHR
CASOPIS NAUOA - SERIA PRAVO 2018 : 2 p. 1-14 (2018) 


Békés Ádám: Az egyezség (valóban) új lehetőségei a magyar büntetőeljárásban
In: Molnár, Gábor; Koltay, András**; Molnár, Gábor Miklós** (szerk.) Bonus Iudex : Ünnepi kötet Varga Zoltán 70. születésnapja alkalmábólBudapest, Magyarország : Kúria, PPKE ÁJK, (2018) pp. 27-37. , 11 p.


Békés Ádám: Critical Thoughts on the Future Cooperation between EPPO and its Partners in Light of the Recently Adopted Regulation
ANALELE UNIVERSITATII DE VEST DIN TIMISOARA SERIA DREPT / ANNALS OF THE TIMISOARA WEST UNIVERSITY LAW SERIES 2018 : 1 pp. 5-15. , 11 p. (2018)


Csák Zsolt, Békés Ádám, Nagy Gábor Bálint: Társas elkövetés, különös tekintettel a bűnszervezetekre
In: Benisné, Györffy Ilona (szerk.) Negyvenedik Jogász VándorgyűlésBudapest, Magyarország : Magyar Jogász Egylet, (2018) pp. 324-351. , 28 p.


Polt Péter (szerk.), Békés Ádám, Blaskó Béla, Bodony István, Busch Balázs, Demeter Zsuzsanna, Elek Balázs, Herke Csongor, Ibolya Tibor, Jancsó Gábor et al.: Kommentár a büntetőeljárási törvényhez
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest) (2018) , 1795 p.ISBN: 9789632957579 ISBN: 9789632957708 ISBN: 9789632957715 


Békés Ádám: A mostohagyerek álma - lehet-e önálló eljárásjogi sértett-fogalom?
In: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.)Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. 1026 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 115-126.


Gépész Tamás: Evaluation of the new hungarian criminal code in light of the recent case-law of echr
https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18bgaloe.pdf

2017

Békés Ádám: Hatékony védelem - túl az alapokon
In: Barabás A Tünde, Vókó György (szerk.)A bonis bona discere: Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából. 538 p.Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2017. pp. 257-271.


Békés Ádám: The components of effective defense in practice in light of the EU's latest directives
CASOPIS NAUOA - SERIA PRAVO 15: pp. 1-17. (2017)


Békés Ádám: A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények
In: Hollán Miklós, Barabás A. Tünde (szerk.)A negyedik magyar büntetőkódex: régi és újabb vitakérdések. 384 p.Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2017. pp. 247-258.


Békés Ádám: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése Magyarországon a strasbourgi bíróság esetjoga alapján
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 58:(4. Különszám) pp. 80-91. (2017)


Zalka Gábor: A társadalomra veszélyesség és a szándékosság kapcsolata


Zalka Gábor: Certain Theoretical and practical aspects of the concept of willfulness in hungarian criminal jurisprudence and case-law
https://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17zggacl.pdf
2017. No.1.

2016

Békés Ádám: Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 543-579.


Békés Ádám: Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 671-710.


Békés Ádám: A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 841-848.


Békés Ádám: A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 1277-1294.


Békés Ádám: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 1447-1471.


Békés Ádám: Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 1473-1483.


Békés Ádám: Záró rész
In: Polt Péter, Miskolczi Barna, Török Tímea, Gasz Péter (szerk.)A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. 1567 p.
Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2016. pp. 1553-1567.


Békés Ádám: The Right to Liberty and Security in Practice - Focusing on Application No. 43888/08 and the Latest Case Law of the ECHR
In: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea (szerk.)Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. 668 p.Hague: Eleven International Publishing, 2016. pp. 279-299.


Békés Ádám: Az uzsora büntetőjogi szabályozásának áttekintése a hatályos szabályozásig
In: Filó Mihály (szerk.)Tanulmányok az uzsoráról. 336 p.Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.03.28-2014.03.29. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. pp. 277-289.


Békés Ádám: Három csapás, különös tekintettel a strasbourgi joggyakorlatra
ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 1:(4) pp. 104-121. (2016)


Zalka Gábor: A szándékosság fogalmának tudománytörténeti előzményei
Büntetőjogi Szemle 2016/1-2.

2015

Békés Ádám: Miért félünk a halmazattól?
In: Sárközy Tamás (szerk.) A harminchatodik Jogász Vándorgyűlés előadásaiból: Eger, 2015. május 14-16. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.05.14-2015.05.16. Budapest: Magyar Jogász Egylet, pp. 153-163. (Magyar jogászegyleti értekezések; 3.)


Békés Ádám: Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 458 p.


Békés Ádám: Az anyagi igazság keresése, az alaki igazság megtalálása
In: Tóth J Zoltán (szerk.)250 éves a Dei delitti e delle pene: Tanulmányok Cesare Beccariaról. 136 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.04.22 Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2015. pp. 103-111.


Békés Ádám: Brief presentation of the provisions of the EU's latest financial regulation reform
CASOPIS NAUOA - SERIA PRAVO 12: pp. 1-14. (2015)


Zalka Gábor: Doktori Műhelytanulmányok 2015, A mulasztás szándékossága
Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015.

2014

Békés Ádám: Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. Kommentár: Frissítés az első kiadáshoz. 379 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 225-230.


Békés Ádám: Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. Kommentár: Frissítés az első kiadáshoz. 379 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 269-272.


Békés Ádám: A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. Kommentár: Frissítés az első kiadáshoz. 379 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 375-377.


Békés Ádám: Életfogytig tartó vita? - tennivalók egy starsbourgi döntés kapcsán
IUSTUM AEQUUM SALUTARE X.:(3.) pp. 5-12. (2014)


Békés Ádám: Büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés
In: Csehi Zoltán, Koltay András, Navratyil Zoltán (szerk.)A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban: Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel. 467 p.Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2014. pp. 379-422.

2013

Békés Ádám: Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 3. kötet, Különös rész. 294 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 221-264.


Békés Ádám: Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 4. kötet, Különös rész. 216 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 91-215.


Békés Ádám: A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 5. kötet: Különös rész. 256 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 94-106.


Békés Ádám: A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 7. kötet, Különös rész. 224 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 171-192.


Békés Ádám: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 8. kötet, Különös rész. 327 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 171-202.


Békés Ádám: A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 8. kötet, Különös rész. 327 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 203-216.


Békés Ádám: Záró rész
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 8. kötet, Különös rész. 327 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 309-327.


Békés Ádám: Az Európai Unió büntetőjogi tárgyú harmonizációs törekvései 2009 decembere óta
In: Gellér Balázs, Csige Zoltán (szerk.)Békés Imre emlékkötet. 178 p.Budapest: Tullius Kiadó, 2013. pp. 35-41.(Bibliotheca Iuridica. Libri Amicorum; 43.)


Gál István László, Békés Ádám: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
In: Polt Péter (szerk.)Új Btk. kommentár: 8. kötet, Különös rész. 327 p.Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 79-170.

2011

Békés Ádám: A sértett helyet követel magának
In: Gál István László (szerk.)Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. 571 p.Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. pp. 65-73.


Békés Ádám: Az Európai Büntetőjog - Luxemburgi és Strasbourgi büntető ítélkezés
Doktori Iskola: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. Tudományág: társadalomtudományok/állam- és jogtudományok  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem


Békés Ádám: A jogállami büntetőjog elveinek érvényesülési lehetőségei az európai büntetőjogban
In: Belovics Ervin, Tamási Erzsébet, Varga Zoltán (szerk.)Örökség és büntetőjog: emlékkönyv Békés Imre tiszteletére. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK), 2011. pp. 75-82.

2010

Békés Ádám: Az európai közigazgatási büntetőjog, mint a szupranacionális büntetőhatalom alapja
IUSTUM AEQUUM SALUTARE 6:(1) pp. 141-150. (2010)


Békés Ádám: Bűnügyi védők közötti együttműködés az Európai Unióban
IUSTUM AEQUUM SALUTARE 6:(2) pp. 181-182. (2010)


Békés Ádám: Az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat Európai Bíróság általi értelmezése
ÜGYÉSZEK LAPJA 17:(1) pp. 37-42. (2010)


Békés Ádám: A jogforrási hierarchia újragondolása
ÜGYÉSZEK LAPJA 17:(1) pp. 15-19. (2010)

2009

Békés Ádám: Az európai jog történelmi és kultúrális alapjai a múltban és a jelenben
ÜGYÉSZEK LAPJA 16:(5) pp. 45-56. (2009)

2005

Békés Ádám: Büntetőpolitika és jogbiztonság
MAGYAR JOG 52:(8) pp. 479-484. (2005)


Békés Ádám: Az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi és büntetésvégrehajtás-jogi együttműködés új dimenziói
IUSTUM AEQUUM SALUTARE 2005:(1) pp. 289-296. (2005)

2003

Békés Ádám: Az Európai Ügyészség alapításának problémái és lehetőségei
EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 3:(6) pp. 25-32. (2003)